Trang Chủ Mới Diễn đàn HỌC TIẾNG HÀN QUỐC Từ vựng tiếng hàn Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề ” chuyên ngành môi trường”

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #614
  dichthuat
  Quản lý

  Trong học tiếng Hàn Quốc, học từ vựng tiếng hàn đóng vai trò rất quan trọng. Khi học tiếng Hàn dù bạn có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt đến mấy, nếu như không có vốn từ vựng phong phú ngay cả trong lĩnh vực hiểu biết của mình, bạn sẽ không bao giờ được xem là sử dụng thành thạo tiếng Hàn. Hãy cùng Dịch thuật Vạn Phúc học từ vựng mỗi ngày. Chủ đề ” Chuyên ngành môi trường”“.

  Từ mới tiếng hàn quốc Chủ đề chuyên ngành môi trường phần một

  정화조: bể tự hoại , bể tự lọc
  MBT시설: thiết bị MBT
  회수하다: thu hồi
  환경자원공사법: luật thi công tài nguyên môi trường
  환경자원공사: sở tài nguyên môi trường
  환경부: bộ môi trường
  하차하다: xuống hàng , hạ hàng xuống
  플라스틱: nhựa
  폐비닐처리공장: xưởng xử lý bao nilong
  폐비닐: nhựa thải , bao nilong đựng chất thải
  폐기물시설: thiết bị sử lý nước thải
  폐기물관리체계: hệ thống sử lý nước thải
  폐기물: mước thải
  페유리병: dầu thải
  파쇄선별시설: thiết bị phân loại chất thải
  토양: thổ nhưỡng
  탈황기: máy khử lưu huỳnh
  타당성 조사: nghiên cứu khả thi
  최종처리: sử lý lần cuối
  최종복토: phục hồi đất giai đoạn cuối
  첨가제: chất hóa học
  처리시설: thiết bị sử lý
  진동처리: sử lý rung
  중간복토: phục hồi đất giai đoạn giữ
  정량분석: phân tích định lượng
  저장: dự trữ
  재활용가능자월: tài nguyên có thể tái sử dụng
  재흴용: tái sử dụng
  자원재생공사법: luật tái sinh tài nguyên
  자력선별기: máy phân loại từ tính
  자동선별방법: phương pháp phân loại tự động
  일복토: phục hồi đất giai đoạn đầu
  음식물자원희: tái sử dụng
  음식물: rác thải thực phẩm
  사업부지: đất dự án
  자금 동원: huy động vốn
  자금: vốn
  캐널: kênh
  관소: đường ống
  산업용수: nước dùng cho công nghiệp
  생흴용구: nước dùng cho sinh hoạt
  컨설팅: tư vấn
  감리: giám sát
  시공: thi công
  설계: thiết kế
  여열: nhiệt dư
  에너지: năng lượng
  업무범위: phạm vi công việc
  압축기: máy ép
  악취처리: sử lý mùi hôi

  Từ mới tiếng Hàn Quốc chủ đề chuyên ngành môi trường phần hai

  쓰레기종량제: thu rác theo trọng lượng
  슬러지: cặn bã
  수탁시간: thời gian ủy thác
  상환기간: thời gian hoàn lại vốn
  무상: không hoàn lại
  유상: có hoàn lại
  조건부 차관: vốn cho vay có điều kiện
  우물: giếng nước
  지하수: nước ngầm
  정수장: nhà máy lọc nước
  취수원: nguồn nước
  사업비: chi phí dự án
  수도 회사: công ty cấp nước
  수거처리: thu gom sử lý
  소음처리: xử lý tiếng ồn
  소득세: thuế thu nhập
  소각장: nơi đốt ( rác thải )
  소각공정: công đoạn đốt
  소각 잔재물: tro sau khi đốt rác
  소각 시설: lò đốt rác
  설치: xây dựng , lắp đặt
  선별하다: phân loại
  선별시설: thiết bị phân loại
  생활폐기: chất thải sinh học
  분해성: tính phân hủy , tính phân giải
  생물학적처리시설: thiết bị sử lý bằng vi sinh vật
  생물학: sinh vật học
  사업예산편성: chi phí dự án , dự thảo
  분해되다: phân hủy , hòa tan
  부지제공: cấp đất xây
  복토: phục hồi đất
  배관하다: đặt ống dẫn
  배가스처리: xử lý gas thải
  반입차량: xe thu gom rác
  물질: vật chất
  메탄발효장치: thiết bị tạo ra khí mê tan
  매립지역: khu vực trong bãi rác
  매립장: bãi chôn rác
  매립시설: thiết bị chôn
  매립: chôn
  대형폐기물: chất thải rắn , loại lớn
  냉난방: điều hòa nhiệt độ
  기반시설: máy móc chủ yếu , nền tảng
  구축: xây dựng
  공해방지시설: thiết bị kiểm soát sự ô nhiễm
  공공재활용기반시설: thiết bị cơ bản tái sử dụng công cộng
  계근: do trọng lượng
  건조처리: sử lý khô
  가연성: tính dễ cháy
  가스저장조: bình chứa ga
  3종분리기: máy tách 3 thân

  T khóa hay tìm: tu vung tieng han, tu moi tieng han, hoc tu vung tieng han, t hc tiếng hàn,t vng tiếng hàn theo ch đ, t vng tiếng hàn có phiên âm, t vng tiếng hàn thông dng, t đin vit hàn có phiên âm, hoc tu vung tieng han bang hinh anh, tu hoc tieng han quoc co ban.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.