Trang Chủ Mới Diễn đàn HỌC TIẾNG HÀN QUỐC Từ vựng tiếng hàn Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề số đếm, số thứ tự trong tiếng hàn

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #667
  dichthuat
  Quản lý

  Trong học tiếng Hàn Quốc, học từ vựng tiếng hàn đóng vai trò rất quan trọng. Khi học tiếng Hàn dù bạn có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt đến mấy, nếu như không có vốn từ vựng phong phú ngay cả trong lĩnh vực hiểu biết của mình, bạn sẽ không bao giờ được xem là sử dụng thành thạo tiếng Hàn. Hãy cùng Dịch thuật Vạn Phúc học từ vựng mỗi ngày. Chủ đề”từ ngữ dùng số đếm, số thứ tự trong tiếng hàn”. 

  I. Từ mới tiếng hàn quốc chủ đềsố đếm, số thứ tự trong tiếng hàn

   

  다음: Tiếp theo
  최후, 마지막: Cuối cùng
  세배: Gấp ba
  두배: Gấp đôi
  3번: 3 lần
  2번: 2 lần
  1번: 1 lần
  켠레: Đôi
  다스: Tá
  세째: Lần thứ ba
  둘째: Lần thứ hai
  첫째: Lần thứ nhất
  아흔: Chín mươi (hh)
  여든: Tám mươi (hh)
  일흔: Bảy mươi (hh)
  예순: Sáu mươi (hh)
  쉰: Năm mươi (hh)
  마흔: Bốn mươi (hh)
  서른 다섯: Ba mươi lăm (hh)
  서른: Ba mươi (hh)
  스물: Hai mươi (hh)
  열 다섯: Mười lăm (hh)
  열 하나: Mười một (hh)
  열: Mười (hh)
  아홉: Chín (hh)
  여덟: Tám (hh)
  일곱: Bảy (hh)
  여섯: Sáu (hh)
  다섯: Năm (hh)
  넷: Bốn (hh)
  셋: Ba (hh)

  둘: Hai (hh)
  하나: Một (hh)
  백만: Triệu
  만: Mười ngàn
  이천 삼백: Hai ngàn ba trăm
  천: Ngàn
  삼백: Ba trăm
  이백: Hai trăm
  백이십육: Một trăm hai sáu
  백오: Một trăm lẻ năm
  백: Một trăm
  오십: Năm mươi (th)
  이십팔: Hai mươi tám (th)
  이십: Hai mươi (th)
  십삼: Mười ba (th)
  십이: Mười hai (th)
  십일: Mười một (th)
  십: Mười (th)
  구: Chín (th)
  팔: Tám (th)
  칠: Bảy (th)
  육: Sáu (th)
  오: Năm (th)
  사: Bốn (th)
  삼: Ba (th)
  이: Hai (th)
  일: Một (th)
  영 , 공: Không (th)

  T khóa hay tìm: tu vung tieng han, tu moi tieng han, hoc tu vung tieng han, t hc tiếng hàn,t vng tiếng hàn theo ch đ, t vng tiếng hàn có phiên âm, t vng tiếng hàn thông dng, t đin vit hàn có phiên âm, hoc tu vung tieng han bang hinh anh, tu hoc tieng han quoc co ban.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.