Trang Chủ Mới Diễn đàn HỌC TIẾNG HÀN QUỐC Từ vựng tiếng hàn Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề giao dịch, thị trường chứng khoản

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #669
  dichthuat
  Quản lý

  Trong học tiếng Hàn Quốc, học từ vựng tiếng hàn đóng vai trò rất quan trọng. Khi học tiếng Hàn dù bạn có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt đến mấy, nếu như không có vốn từ vựng phong phú ngay cả trong lĩnh vực hiểu biết của mình, bạn sẽ không bao giờ được xem là sử dụng thành thạo tiếng Hàn. Hãy cùng Dịch thuật Vạn Phúc học từ vựng mỗi ngày. Chủ đề”giao dịch, thị trường chứng khoản”. 

  I. Từ mới tiếng hàn quốc chủ đề giao dịch, thị trường chứng khoản

  비상장주: cổ phiếu chưa lên sàn
  비밀번호: số bí mật
  블루 칩: cổ phiếu blue
  브로커: môi giới
  붕락: phá vỡ
  불공정거래: giao dịch không chính đáng
  분석: phân tích
  부채: nợ
  봉쇄: phong tỏa
  보통주: cổ phiếu thường , phiếu phổ thông
  보통거래: giao dịch thông thường
  버블현상: hiện tượng bong bóng
  배당소득: thu nhập lợi tức
  배당금: cổ tức
  발행일: ngày phát hành
  발행가액: giá phát hành
  반락: rớt ngược trở lại
  반등: tăng ngược trở lại
  서핑: lướt sóng
  무액면 주식: cổ phiếu không ghi giá trị bề mặt
  무기명 주식: cổ phiếu không ghi tên
  매상고: doanh thu
  매입수량: tổng số lượng mua
  매입거래: giá mua , giao dịch mua vào
  매입: mua
  로그인: đăng nhập
  단위: đơn vị
  등락선: đường tăng giảm
  데이 트레이딩: giao dịch hàng ngày
  대주주: cổ đông chi phối
  대량매매: mua bán khối lượng lớn
  당일결제거래: quyết toán trong ngày
  단기채: trái phiếu ngắn hạn
  단기매매전략: chiếm lược mua bán ngắn hạn
  단기 채권: trái phiếu ngắn hạn
  내부요인: các yếu tố nội tại
  납입자본금: tiền nhập vào
  기술적 분석: phân tích kỹ thuật
  기분적 분석: phân tích cơ bản
  기명주식: cố phiếu có ghi tên
  글로벌 트레이딩: thương mại quốc tế
  국제유동성: tính linh động quốc tế
  국내투자자: nhà đầu tư trong nước
  국가위험도: độ nguy hiểm của từng nước
  구주: cổ đông cũ
  관리대상종목: danh mục đối tượng quản lý
  공모증사: thông báo tăng vốn
  공모발행: công bố bán ra
  공개시장조작: điều khiển thị trường công khai
  공개법인: pháp nhân công khai
  공개매수: mua công khai
  고정비: chi phí cố định
  고정부채: nợ cố định
  고객예탁금: tiền gửi khách hàng
  고객의 계좌정보: tiền chuẩn bị trả lại cho khách
  계좌번호: số tài khoản
  계좌개설 및 거래: mở tài khoản và giao dịch
  계좌: tài khoản
  고가: giá cao , giá trần
  경영분석: phân tích kinh doanh
  경기정책: chính sách kinh tế
  경기예측: dự báo kinh tế
  결제: quyết toán
  거시적 분석: phân tích vĩ mô
  거래수: số giao dịch
  거래소: sàn giao dịch
  거래번: số lần giao dịch
  거래량: lượng giao dịch
  거래대금: số tiền giao dịch , giá trị giao dịch
  거래날짜: ngày giao dịch
  갭: khoảng cách , sự khác biệt
  객장: sàn giao dịch
  개인주주: cổ đông cá nhân
  개별경쟁매매: giao dịch cạnh tranh cá biệt
  강제정리: thanh lý cưỡng chế
  강세: thế đang đi lên
  감소: giảm
  감사위원회: ban kiểm soát
  간접금융: tín dụng gián tiếp
  가격지정주문: đặt theo giá chỉ định
  가격우선의 원칙: nguyên tắc ưu tiên giá
  가격대별 거래량: lượng giao dịch
  가격결정회의: cuộc họp định giá
  가격(주가)변동준비금: phí dự trữ dao động ( giá cổ phiếu )

  T khóa hay tìm: tu vung tieng han, tu moi tieng han, hoc tu vung tieng han, t hc tiếng hàn,t vng tiếng hàn theo ch đ, t vng tiếng hàn có phiên âm, t vng tiếng hàn thông dng, t đin vit hàn có phiên âm, hoc tu vung tieng han bang hinh anh, tu hoc tieng han quoc co ban.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.