Trang Chủ Mới Diễn đàn HỌC TIẾNG HÀN QUỐC Từ vựng tiếng hàn Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề giao thông đường thủy, tàu thuyền

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #710
  dichthuat
  Quản lý

  Trong học tiếng Hàn Quốc, học từ vựng tiếng hàn đóng vai trò rất quan trọng. Khi học tiếng Hàn dù bạn có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt đến mấy, nếu như không có vốn từ vựng phong phú ngay cả trong lĩnh vực hiểu biết của mình, bạn sẽ không bao giờ được xem là sử dụng thành thạo tiếng Hàn. Hãy cùng Dịch thuật Vạn Phúc học từ vựng mỗi ngày. Chủ đề”từ ngữ dùng trong giao thông vận tải đường thủy, tàu thuyền”. 

  I. Từ mới tiếng hàn quốc chủ đềgiao thông đường thủy, tàu thuyền

  바퀴: bánh lái
  지붕널: mui ghe
  보트의 앞노: lái
  앞돛대: mũi
  매점: sạp
  장대: sào
  노: chèo
  뗏목: bè
  나루터 ,선착장: đò , phà
  거룻배 ,나룻배: đò
  카누: ca nô
  선박: huyền , tàu thủy
  어선: thuyền đánh cá
  너벅선: thuyền thúng
  통나무배: thuyền độc mộc
  모터보트: thuyền máy
  보트,요트: thuyền bè , ghe
  상선,상인: thuyền buôn
  쌍동선: bè thuyền đôi
  거룻배,짐배: xà lan
  인용 선실: cabin ngủ ( đôi)
  갑판실: phòng trên boong
  선내 조리실: bếp trên boong tàu
  배 안의 요리실: bếp ở dưới tầu
  스튜어디스: chiêu đãi viên
  항행사: hoa tiêu
  선원: thủ đoàn
  선장: thuyền trưởng
  구명 부륜: phao cứu hộ
  구조선: xuồng cứu hộ
  승강구: cửa xuống hầm tầu
  선창,화물실: hầm tầu
  추진기: chân vịt
  선미축: trục chân vịt
  마퀴: bánh lái
  마룻줄: kéo buồn
  굴똑: ống khói
  페넌트: lá cờ hiệu
  큰돛대: buồn chính
  돛대,마스트: cột buồm
  케이블: dây cáp
  기중기,크레인: cần trục
  giao thông vận tải đường thủy phần hai
  난간: lan can
  가드레일: bao lơn
  사이렌: còi tàu
  선미: đuôi tàu
  선체: vỏ tàu
  뱃전: sườn tàu
  정박 위치: cầu tàu
  부 기관실: phòng máy phụ
  상갑판: ân mũi tàu
  뱃머리: mũi tàu
  차륜,바퀴: khuy mũi lái
  닻: mỏ neo
  갑판: boong tàu
  부두,서창: bến tàu
  등대: hải đăng
  항구: tàu chiến
  전함,군함: tàu kéo
  범선,요트: tàu buồm
  강배: tàu chạy đường sông
  [세관의]밀수 감시선: tàu hải quan
  해난 구조선: tàu cứu hộ
  정기선: tàu chở khách
  유조선: tàu chở dầu
  소방선: tàu chữa lửa
  유람선: tàu du lịch
  보트: thuyền trèo nhỏ
  컨테이너선: tàu chở contai nơ
  석탄선: tàu chở than
  화물선: tàu chở hàng
  프리깃함: tầu hộ tống
  연습선: tàu huấn luyện
  쇄빙선: tàu phá băng
  어뢰: tàu phóng ngư lôi
  항공 모함: hành không mẫu hạm
  순시선: tuần tiểu
  잠수함: tàu ngầm
  급행 열차: tàu tốc hành
  수로 안내선: tàu hoa tiêu
  낚싯배: tàu đánh cá
  준설선: tàu vét bùn
  배,함선: tàu biển
  항해: Đừơng thủy

  T khóa hay tìm: tu vung tieng han, tu moi tieng han, hoc tu vung tieng han, t hc tiếng hàn,t vng tiếng hàn theo ch đ, t vng tiếng hàn có phiên âm, t vng tiếng hàn thông dng, t đin vit hàn có phiên âm, hoc tu vung tieng han bang hinh anh, tu hoc tieng han quoc co ban.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.