Trang Chủ Mới Diễn đàn HỌC TIẾNG HÀN QUỐC Từ vựng tiếng hàn Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề từ chuyên ngành pháp luật

Chủ đề này bao gồm 0 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  dichthuat 2 năm, 11 tháng trước.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #693

  dichthuat
  Quản lý

  Trong học tiếng Hàn Quốc, học từ vựng tiếng hàn đóng vai trò rất quan trọng. Khi học tiếng Hàn dù bạn có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt đến mấy, nếu như không có vốn từ vựng phong phú ngay cả trong lĩnh vực hiểu biết của mình, bạn sẽ không bao giờ được xem là sử dụng thành thạo tiếng Hàn. Hãy cùng Dịch thuật Vạn Phúc học từ vựng mỗi ngày. Chủ đề”từ ngữ dùng trong chuyên ngành pháp luật, kiện tụng, hợp đồng”. 

  I. Từ mới tiếng hàn quốc chủ đềtừ chuyên ngành pháp luật

  chuyên ngành luật và chật tự phần một

  강력범: tội phạm nặng

  강력계: đội trọng án

  강도: cướp

  감옥살이: đi tù

  감옥: nhà tù

  감방: phòng giam

  감금하다: giam cầm

  가해자: người gây hại , người có lỗi

  가정법원: tòa án gia đình

  가석방: tạm tha

  권리 및 의무: Quyền lợi và nghĩa vụ

  원고 즉: Bên nguyên

  피고 즉: Bên bị cáo

  행정소송사항: hạng mục có thể tố tụng hành chính

  행정소송: Tố tụng hành chính

  형사소송비용법: Luật phí dụng tố tụng hình sự

  형사소송법: Luật tố tụng hình sự

  항소하다: Phúc án

  피해자의 고소에 의해서: Dựa vào tố cáo của người bị hại

  재심하다: Phúc thẩm

  절차법: Luật quy định các thủ tục trong tố tụng

  부결하다: phủ quyết

  서류 검사(조사): Giám định tài liệu

  소송에 걸리다: Vướng vào vụ kiện tụng

  땅을 다투다: Tranh chấp đất

  독립등기: Đăng ký độc lập

  당신을 고소하겠다: Tôi sẽ kiện anh ra tòa

  논쟁(분쟁): Tranh chấp

  노동쟁의: Tranh chấp lao động

  경계[국경] 분쟁: Tranh chấp ranh giới

  Sue (các ~ / A): Tố cáo ai which

  고소를 수리하다: Thụ lý vụ kiện

  Rút khiếu nại: Bãi kiện

  고소장: Đơn kiện, đơn tố cáo

  원고 ,고소인: Bên nguyên, Nguyên cáo

  흉악범: tội phạm hung ác

  휴정: tạm nghỉ giữa buổi xét xử

  훔치다: ăn trộm

  호적법: luật hộ khẩu

  형장: nơi thực thi bản án

  형사판결: phán quyết hình sự

  형사소송비용: án phí tố tụng hình sự

  형사소송: tố tụng hình sự

  형사: hình sự

  형법: luật hình sự

  형벌: hình phạt

  형무소: nhà tù

  행기: thời hạn án

  형구: dụng cụ để tra tần hoặc xử phạt

  혐의자: người bị tình nghi

  혐의: nghi ngờ

  현행범: tên tội phạm đang gây tội

  헌법: hiến pháp

  행정재판: xét sử hành chính

  해정법: luật hành chính

  해의투자법: luật đầu tư nước ngoài

  항소: kháng án

  항고: kháng cáo

  합헌: hợp hiến

  합법: hợp pháp

  피해자: người bị hại

  피의자: người bị tình nghi

  피고인: bị can

  피고: bị cáo

  폭력배: nhóm bạo lực

  패소: thua kiện

  판사: thẩm phán

  판결문: văn bản phán quyết

  판결: phán quyết

  파출소: đồn cảnh sát

  특별사면: ân xá đặc biệt

  투표권: quyền bỏ phiếu

  퇴정: ra khỏi tòa án

  통계법: luật thống kê

  토지법: luật đất đai

  탈옥수: tội phạm trốn trại

  탈옥: trốn tù, trốn trại

  탄원서: đơn đề nghị giúp đỡ

  치안: trị an

  출옥: ra tù

  출소: ra trại

  출감: ra tù

  초범: phạm tội lần đầu

  chuyên ngành luật và chật tự phần hai

  무법자: kẻ coi thường pháp luật

  무기징역: phạt tù trung thân

  무기수: tội phạm tù trung thân

  물수하다: tịch thu

  목격자: người chứng kiến

  딱지: tờ niêm phong hoặc tờ phiếu phạt

  도둑질: trò ăn trộm

  도둑: ăn trộm

  도덕: đạo đức

  도굴하다: đào mộ

  도굴꾼: dân chuyên đào mộ , mộ tặc

  대통령선기법: luật bầu cử tổng thống

  대통령령: lệnh tổng thống

  대법원장: chánh án toàn án tối cao

  대법원: toàn án tối cao

  대법관: nhân viên tòa án tối cao

  단선자: người trúng cử

  단속하다: kiểm tra và sử phạt

  단서: đầu mối vụ việc

  노조법: luật công đoàn

  노동법: luật lao động

  깡패: giang hồ

  기업법: luật doanh nghiệp

  기업도산 법: luật phá sản

  기소: khởi tố

  기각: từ chối thụ án vụ kiện

  규칙: qui tắc

  규정: qui định

  군의무법: luật nghĩa vụ quân sự

  국회의원선거법: luật bầu cử đại biểu quốc hội

  국제법호사: luật sư quốc tế

  국제법: luật quốc tế

  국법: quốc pháp

  국민투표: quốc dân bỏ phiếu

  국내법: luật trong nước

  구치소: trại tạm giam

  구속영장: lệnh bắt giam

  구속: bắt giam

  구류: câu lưu , giam , bát giữ

  구금: giam giữ

  교통법: luật giao thông

  교통계: phòng giao thông

  교토경찰: cảnh sát giao thông

  교수형: hình phạt treo cổ

  교도소: nhà tù

  교도관: nhân viên coi tù

  관습법: luật bất thành văn

  관세법: luật hải quan

  공판: xử kiện

  공익근무요원: người hoạt động công ích

  공소시효: thời hiệu kháng án

  공소: công tố , kháng án

  공범: tòng phạm

  공민권과 의무: quyền lợi và nghĩa vụ công dân

  공공질서: trật tự công cộng

  공개수배: truy nã công khai

  고소인: nguyên đơn

  고소를 기각하다: từ chối thưa kiện , bác đơn

  고소: thưa kiện , khởi kiện

  고소 절차: thủ tục tố cáo , thủ tục khởi kiện

  고발: thủ tục tố cáo

  고문: tra tấn

  고등법원: tòa án cấp trung

  경호하다: canh phòng , làm vệ sĩ

  경호원: vệ sĩ

  경찰청: sở cảnh sát

  경찰서: đồn cảnh sát

  경찰력: lực lượng cảnh sát

  경찰대학교: trường đại học cảnh sát

  경찰관: nhân viên cảnh sát

  경찰: cảnh sát

  경제범: tội phạm kinh tế

  경쟁 법: luật cạnh tranh

  경범죄: tội phạm nhẹ

  경계(국경 )부쟁: tranh chấp ranh giới

  검찰청: cơ quan kiểm tra

  검찰: kiểm sát

  검사: kiểm tra , giám định

  검문하다: kiểm soát , lục soát

  검문소: trạm kiểm soát

   

   

   

   

   

   

   

   

  검거하다: bắt giữ

  거수 법: luật cư trú

  개인소득법: luật thuế thu nhập cá nhân

  chuyên ngành luật và chật tự phần ba

  수감: giam

  소송장: đơn kiện

  소송인: người đứng tên kiện

  ㅇㄹ vụ kiện được nộp: khởi kiện

  Thua kiện: thua kiện

  소송에 이기다: thắng kiện

  소송사건: vụ kiện , vụ tố tụng

  소송: tố tụng

  소송 비: chi phí tố tụng

  소매치기: móc túi

  소년원: bảo vệ thanh thiếu niên

  세법: luật thuế

  선고: tuyên cáo , tuyên án

  선거법: luật bầu cử

  석방: tha , thả ra

  상소: kháng án

  상법: luật thương mại

  상고: báo cáo cấp trên việc hoãn hoặc hủy phúc thẩm

  사회법: các luật liên quan đến xã hội

  사형하다: tử hình

  사형수: tội phạm bị án tử hình

  사형: án tử hình

  사상범: tội phạm về tư tưởng

  사법부: bộ tư pháp

  사법기관: cơ quan tư pháp

  사법고시: kiểm tra tuyển người ngành tư pháp

  사무장: tổng thư ký

  사면: miễn tội

  사기꾼: kẻ lừa đảo

  사기: lừa đảo

  불심검문: kiểm tra đột xuất

  불법: phi pháp , vi phạm pháp luật

  불량배: nhóm tội phạm

  부동산등기법: luật đăng ký bất động sản

  부동산경영법: luật kinh doanh bất động sản

  부도덕: vô đạo đức

  부가가치법: luật giá trị gia tăng

  복권: khôi phục quyền lợi

  보석금: tiền bảo lãnh

  보석: tiền bảo lãnh

  변호인: người bào chữa

  변호사: luật sư

  변록: biện luận

  법치주의: chủ nghĩa pháp trị

  법조인: những người làm luật

  법조계: xã hội người có liên quan đến luật

  법정: pháp đình , toàn án

  법전: sách về luật

  법안: dự thảo luật

  법률위반: vi phạm pháp luật

  법률: pháp luật

  법령집: tuyển tập về pháp lệnh

  법령: pháp lệnh

  법규정: qui định của pháp luật

  법규: pháp qui

  법관: nhân viên luật

  법: luật

  범행: hành vi vi phạm pháp luật

  범칙금: tiền phạt

  범칙: vi phạm nguyên tắc

  범죄자: người phạm tội

  범죄: phạm tội

  범죄 율: tỷ lệ phạm tội

  범인: phạm nhân

  범법행위: hành vi phạn pháp

  범법자: kẻ phạm pháp

  범법: phạm pháp

  벌칙: qui tắc sử phạt

  벌금형: hình phạt bằng tiền

  벌금: tiền phạt

  벌: hình phạt

  배심원: bồi thẩm viên

  방화죄: tội phóng hỏa

  방화범: tội phạm phóng hỏa

  민사소송: tố tụng dân sự

  민사: dân sự

  민법: luật dân sự

  미수: có ý , cố ý

  Kiểm tra (kiểm tra) bài viết: giám định tài liệu

  묵비권: quyền im lặng

  무질서: vô trật tự , mất trật tự

  무죄: vô tội

  무역 법: luật thương mại

  chuyên ngành luật và chật tự phần bốn

  체포하다: bắt giam

  청소년범죄: tội phạm thanh thiếu niên

  천벌: trời phạt

  처형: hình phạt

  처혈하다: xử phạt

  징역살이: đi tù

  징역: tù

  징계하다: trừng phạt , kỷ luật

  징계: trừng phạt

  집행하다: thi hành

  집행유예: tạm hoãn thi hành án

  질서: trật tự

  진정서: bản tường trình

  진정: tường trình

  진술하다: tường trình

  진술서: bản tường trình

  진범: thủ phạm

  지방법원: tòa án địa phương

  증인: người làm chứng

  증건하다: làm chứng

  증거: chứng cứ

  중죄: trọng tội

  죄인: tội nhân

  죄악: tội ác

  죄수복: áo tù

  죄수: kẻ có tội

  죄: tội

  종신형: án chung thân

  좀도둑: trộm vặt

  조례: điều lệ

  전과자: người có tiền án tiền sự

  적법: hợp pháp

  재판소: nơi xử án

  재판관: người xử án

  재판: xử án , xét xử

  재범: tái phạm

  장물아비: kẻ chuyên tiêu thụ đồ ăn trộm

  장물: đồ ăn trộm

  자백: tự khai

  자격정지: ngừng tư cách

  입헌주의: chủ nghĩa lập hiến

  입헌: lập hiến

  입찰 법: luật đấu thầu

  입법: lập pháp

  인권변호사: luật sư nhân quyền

  이혼소송: vụ li hôn

  이의신청: kiếu nại , khiếu tố

  이감: chuyển trại giam

  의무경찰: canh sát

  윤리: luân lý

  유치장: nơi tạm giam

  유죄: có tội

  유괴범: tội phạm bắt cóc

  유괴: lừa dối , dụ dỗ bắt cóc

  위험: nguy hiểm

  위법: vi phạm pháp luật

  원적: quê quán

  원고: nguyên đơn

  용의자: kẻ tình nghi

  영장: lệnh

  압수: tịch thu

  심사: thẩm tra

  심문: thẩm vấn

  심리하다: thẩm lý

  신문법: luật báo chí

  승소: thắng kiện

  Patrol: tuần tra

  순찰차: xe cảnh sát tuần tra

  순찰대: đội cảnh sát tuần tra

  순경: cảnh sát tuần tra

  수출입법: luật xuất nhập khẩu

  수색영장: lệnh khám sét

  수색: lục soát , khám sát

  Các cuộc điều tra: điều tra

  수사망: mạng lưới điều tra

  수사대: đội điều tra

  수사기관: cơ quan điều tra

  수사관: nhân viên điều tra

  Tôi muốn: truy nã

  수배자: người bị truy nã

  수리하다: thụ lý

  수갑: cái còng tay

  수감자: người bị giam

   

   

  T khóa hay tìm: tu vung tieng han, tu moi tieng han, hoc tu vung tieng han, t hc tiếng hàn,t vng tiếng hàn theo ch đ, t vng tiếng hàn có phiên âm, t vng tiếng hàn thông dng, t đin vit hàn có phiên âm, hoc tu vung tieng han bang hinh anh, tu hoc tieng han quoc co ban.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.